CB Login  

   

CB Online  

   

Bronvermelding: www.archiefwell.nl

Gouden bruiloft echtpaar Krebbers-Kerkhoff

In november 1948 vierde het bruidspaar Hendrikus (Hendrik) Krebbers en Francina Wilhelmina (Mina) Kerkhoff (beiden geb. Ottersum, 1873) hun gouden bruiloft.
Ze waren 22 november 1898 in Ottersum voor de wet getrouwd. Niet zeker is wanneer ze in Well kwamen wonen, maar de oudste, Jacob, werd in ieder geval eind 1899 in Well geboren.
Hendrik was postbode en woonde naast zijn collega-postbode Manus Stevens in de Grotestraat, waar nu kleinzoon Math. van Manus Stevens zijn vakantiewoning verhuurt.
Het gezin werd gezegend met 10 kinderen:
Jacob (1899-1974), smid - Gert (1901-1961), slager - Piet (1902-1983), bakker - Sjang (1904-1991, Budel), postbesteller, kassier Boerenleenbank, kantoorhouder PTT - Marie (1906-1959, Milsbeek), winkelierster - Nelly (1909-2001, Hilvarenbeek) - Tonia (1911-2009, Eijsden) - Jozef (1912-1995, Milsbeek), bakker - Albert (1914-1989, Afferden), elektriciën en tenslotte Thei (1916-1985, Puth), politieagent.

 

Hier loopt het bruidspaar in de Grotestraat met de familie achter zich aan en omringd door de bruidsmeisjes. De (schoon)zoons dragen net als hun (schoon)vader een hoge zwarte hoed.
Op de achtergrond de feestelijk versierde woning van de familie Krebbers en rechts het huis van Thissen, de postkantoorhouder.
De bruidsmeisjes zijn van rechts af gezien: Riny Stevens (van Sraar, Grotestraat) en Rietje Klabbers (van Richard, Nicolaasstraat). Half zichtbaar naast Rietje: waarschijnlijk Elly Stevens (van Tinus), die ook bruidsmeisje was die dag. LInks vooraan met kerkboek: Nellie Klabbers (van Rich., Nicolaasstraat). Links achter Nellie: Truus Linders (van Wiel, Grotestraat). Achterste rij van links af gezien: Minni Krebbers (van Jacob) en Toos Verdijk (van Piet de veldwachter, Nicolaasstraat). Het meisje links met baret, dat de bruidsmeisjes begeleidt is Ria Simons (van Sjang, Grotestraat).
De volgende dag was er nog een extra feest bij het gouden paar voor alle bruidsmeisjes.
Achter de bruidsmeisjes: Gerrit Krebbers met zijn vrouw Riek Krebbers-Verhamme. Linksachter Gerrit: Sjang Krebbers.

Voor het huis van Thissen: Pierre Verzijl, mevr. Corrie Verzijl-Simons en mevr. Kooter.

Het gouden bruidspaar met kinderen en kleinkinderen voor de feestzaal Walaria van Gerrit Simons in de Grotestraat.

Bovenste rij (10 pers.) van l. naar r.: Jan van Jacob Kr. - Minnie van Nellie Kr. - Theo van Marie Kr. - Bets van Piet Kr. - Harry van Sjang Kr. - Jan van Nelly Kr. - Theo van Jacob Kr. - Leentje (tweelingzus van Theo) van Marie Kr. - Pierre van Jacob Kr. - Minnie van Marie Krebbers.

Tweede rij van boven (12 pers.) van l. naar r.: Bernard Geurts, echtg. v. Nelly Kr. - Nelly Geurts-Krebbers - Richard v.d. Pol, echtg. v. Tonie Kr. - Tonie v.d. Pol-Krebbers - Annie Valkenberg, echtg. v. Thei Kr. - Thei Krebbers - Nel van Gert Kr. - Nelly Peters, echtg. v. Albert Kr. - baby Pierre v. echtp. Albert Krebbers-Peters - Albert Krebbers - Corrie Derks, echtg. v. Jozef Krebbers - Jozef Krebbers.

Middelste rij (14 pers.) van l. naar r.: Piet Krebbers - Wilmie van Tonie Kr. - Anna Schreuder, echtg. v. Piet Kr. - Minni van Nelly Kr. - Truu Pingen, echtg. v. Jacob Kr. - Minni van Jacob Kr. - Jacob Krebbers - opa Krebbers, bruidegom - oma Krebbers-Kerkhoff, bruid - Gert Krebbers - Riek Verhamme, echtg. v. Gert Kr. - Jean (Sjang) Krebbers - Miet Drissen, echtg. v. Sjang Kr. - Marie Peters-Krebbers.

Tweede rij van beneden (9 kinderen) van l. naar r.: Ben van Sjang Kr. - Joke van Jacob Kr. - Alie van Tony v.d. Pol-Krebbers - Albert van Albert Kr. - Annie van Gert Kr. - Theo en Sjaak van Albert Kr. - Theo en Sjaak van Jozef Krebbers.

Onderste rij (10 kinderen) van l. naar r.: Sjaak van Jacob Kr. - Henk van Jozef Kr. - Sjaak van Tonie v. d. Pol-Krebbers - Gerrit en Sjaak van Sjang Kr. - Tonny van Nelly Kr. - Henk van Albert Kr. - Wilmie van Gert Kr. - Jacqueline van Sjang Kr. - Ger van Albert Krebbers.

De familie Krebbers-Kerkhoff bij het huis van Ser Kessels (pension Kessels) in de Hoenderstraat:
Staand van l. naar r.: Piet, Nel, Marie, Tonie en Sjang.
Onderste rij van l. naar r.: Gerrit, Albert, vader Hendrik, Thei, moeder Mina, Jozef en Jacob.

 

De zeven zonen van Hendrik Krebbers en Mina Krebbers-Kerkhoff.
Staand van l. naar r.: Jacob, Gerrit, Thei, Sjang en Albert.
Zittend van l. naar r. : Piet en Jozef
Van de kinderen bleven uiteindelijk alleen Jacob, Gerrit en Piet in Well wonen.
Sjang, in 1937 getrouwd met Miet Drissen, verhuisde na de oorlog naar Budel (postkantoorhouder).

 

Vier generaties Krebbers: opa Hendrik Krebbers (1873-1958) met zoon Jacob (1899-1974), kleinzoon Jan (1925-2004) en achterkleinzoon Jack (1955). 

Het echtpaar Krebbers-Kerkhoff op de trouwdag van hun jongste zoon Thei in Puth in mei 1948, een half jaar vóór hun gouden bruiloft.

Mina Krebbers-Kerkhoff overleed op 4 november 1952. Haar man Hendrik op 30 september 1958

   
© Krebbers Automatisering